Lokalita

Logistické centrá sa nachádzajú 27 km východne od centra Bratislavy, 2 km od Senca a 16 km od medzinárodného letiska M. R. Štefánika.

Centrá sú dostupné priamo z diaľnice E75 / D1 (Bratislava – Žilina - Košice) cez prvý diaľničný výjazd za Bratislavou.

Parky sú napojené na Pan-Európsky koridor 4 smerom na Trnavu.

Strategicky výhodná poloha mesta Senec tak viedla k vytvoreniu ideálneho distribučného centra, zameraného na vnútroštátne a medzinárodné logistické služby.